Sociala Medier

SMM, Social Media Marketing, innebär att man marknadsför sig med hjälp av sociala medier på Internet. Målsättningen är främst att exponeras så bra som möjligt inför sin målgrupp på olika sociala nätverk.

Vad är Sociala Medier?

Sociala Medier omfattar sociala nyhetsportaler, sociala nätverkssidor, användargenererande innehållssidor, bloggar, bloggverktyg, mikrobloggar, sociala bokmärkesidor och ämnesinriktade nätverkssidor.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi ger er råd hur stor budget ni bör lägga på marknadsföring i sociala medier och vilka medier som är mest lönsamma för er. Vi kartlägger vilken tyngd marknadsföring i sociala medier skall ha i jämförelse med andra kanaler på Internet. Vi utvärderar era potentiella kunders attityd till sociala medier. Vi hjälper er med strategier för ett lyckas med er marknadsföringskampanj i sociala medier. Vi hjälper er att bevaka vad som sägs om er i de sociala medierna och hur ni bör agera utifrån det.